Service Header

財富管理中心

中國人壽(海外)深明客戶追求周全保障及專業優質保險服務的需要。

Service Body

中國人壽(海外) 秉承以客為本的宗旨,於港九新界等多個地區均設有財富管理中心,為您提供專業保險顧問服務。我們專業的理財顧問團隊會用心為了解您的需要,從而為您建議合適的保障方案,伴你跨過各個人生階段。同時,我們設不同的人才招募計劃,為有志從事保險業的人士提供適切的支援,助您踏上事業高峰。我們的財富管理中心服務時間更伸延至星期日,務求為您提供更貼心的保險服務。 


如閣下有任何關於保單資料或客戶查詢請聯絡本公司客戶服務部

香港
 • 香港北角城市花園電氣道233號地下87H號舖
 • 香港北角英皇道278-288號英皇柏麗大道35號舖
 • 香港北角英皇道301-319號麗宮大廈地下313號舖
 • 香港北角英皇道441-447號Plaza 888 商場1樓113號舖
 • 香港北角健威坊商場地下U17號舖
 • 香港西營盤皇后大道西425H地下A舖
 • 香港西營盤德輔道西273號均益大廈3期G10地下35號舖
 • 香港香港仔南寧街香港仔中心4期1樓AC4 21號舖
 • 香港堅尼地城士美菲路45-51號 Smithfield Walk 底層地下6號舖
 • 香港跑馬地山村道1號怡豐大廈地下1E號舖
 • 香港筲箕灣南安街23號永華商場G9號舖
 • 香港筲箕灣筲箕灣道170號
 • 香港鴨脷洲海怡路12A號海怡半島西翼商場一樓 111A 號舖
 • 香港鰂魚涌英皇道1032號東匯坊G092號舖
 • 香港鰂魚涌英皇道937號麗池花園公寓D-1座地下B號舖

 

九龍
 • 九龍九龍城太子道西368號龍珠樓地下17號舖
 • 九龍九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場1樓110號
 • 九龍九龍灣牛頭角道77號淘大商場1樓F95&97號舖
 • 九龍土瓜灣馬頭涌道52號地下
 • 九龍大角咀大角咀道165號中英樓地下B舖
 • 九龍牛頭角康寧道33號
 • 九龍旺角太子道西157號別樹華軒地下10A號舖
 • 九龍油麻地彌敦道530-538號永僑大廈現時點地下05號舖
 • 九龍油塘鯉魚門廣場一樓130舖
 • 九龍美孚美孚新邨萬事達廣場71A號舖
 • 九龍海泓道1號奧海城3期 UG01號舖
 • 九龍荔枝角深盛路9號宇晴滙2樓56B號舖
 • 九龍深水埗欽州街西九龍中心6樓蘋果商場6057-6060號舖
 • 九龍黄埔新村船澳街99號地下4K(2)號舖
 • 九龍黃大仙中心南館UG15M舖
 • 九龍黃大仙竹園龍翔道新光中心M2-233A號舖
 • 九龍黃大仙聯合道198號樂富廣場L3 Zone B 3222A舖
 • 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心5樓540號舖
 • 九龍鑽石山荷里活廣場3樓375號舖

 

新界
 • 新界上水智昌路3號上水中心2103號舖
 • 新界上水龍豐花園商場地下14號
 • 新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場45號舖
 • 新界大埔安慈路4號昌運中心商場地下A1a號舖
 • 新界大埔鄉事會路9-15號大日子商場一樓114號舖
 • 新界大埔廣福道113B舖
 • 新界大埔寳湖花園商場213B1號舖
 • 新界大圍村南道41號泰安樓地下A舖
 • 新界大圍積輝街2-12號金禧商場123B號舖
 • 新界元朗大棠路48B號昌發大廈2B號舖
 • 新界元朗同樂街2-8號金寶樓2號舖
 • 新界元朗朗日路8號形點II 3樓A311號舖
 • 新界元朗裕景坊32號祥發大廈3號舖
 • 新界天水圍天恩路12-18號置富嘉湖第一期G地下G85C舖
 • 新界天水圍嘉湖新北江商場一期一樓C16A舖
 • 新界屯門市廣場一期2樓2103-2105號舖
 • 新界屯門青海圍2號萬寶大廈地下98A號舖
 • 新界沙田銀城街2號置富第一城‧樂薈G層G08號舖
 • 新界青衣長發廣場2樓231B號舖
 • 新界粉嶺新運路8號粉嶺中心一樓122B舖
 • 新界粉嶺聯和墟和豐街45號
 • 新界荃灣千色匯商場1期2樓2037舖
 • 新界荃灣大河道77號寶成樓地下5A1號舖
 • 新界荃灣南豐中心1樓A31號舖
 • 新界荃灣海之戀商場3樓3010號舖
 • 新界荃灣荃華街36號64B地下
 • 新界荃灣荃灣廣場4樓413號舖
 • 新界馬鞍山廣場2樓212號舖
 • 新界將軍澳唐德街將軍澳中心1樓115號舖
 • 新界將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼一樓W106號舖
 • 新界將軍澳康城路1號 The LOHAS 康城3樓339號舖
 • 新界將軍澳寶林新都城中心二期高層地下073號舖
 • 新界葵涌石蔭路103號地舖