Body

 医疗

 

高达100%保费回赠

 

意外死亡及断肢保障

 

意外完全及永久伤残保障

 

双倍赔偿保障

 

意外医疗费用保障

 

高达100%保费回赠

 

3个保障级别可供选择

 

每日住院现金保障

 

额外住院现金保障

 

癌症豁免缴付保费保障

 

住院保障

 

门诊手术保障

 

保证终身续保

 

身故保障

 

自选附加保障

 

不设终身赔偿限额

 

主要开支全数赔偿

 

住院直接结账服务

 

住院前及出院後保障

 

无索偿自付额折扣

 

保证续保至100岁

 

无索偿折扣

 

不设终身赔偿限额

 

承保投保前未知的已有病症

 

税务优惠

 

保证续保至100岁

 

住院前及出院後保障

 

不设终身赔偿限额

 

承保投保前未知的已有病症

 

税务优惠

 

意外住院医疗费用保障

 

远足或跑步竞赛双倍意外住院医疗保障

 

意外延伸中医及西医治疗费用保障

 

意外完全及永久伤残保障